2 235 000 kronor

Är den summa som Linköpingsborna samlade in Svenska kyrkans fasteinsamling 2015.

Invånarna i Linköpings stift var generösa i Svenska kyrkans fasteinsamling 2015. Totalt samlades 2 235 000 kronor in i stiftet, medel som nu går till fattiga och utsatta världen över genom Svenska kyrkans internationella arbete. Jämfört med året innan ökade den insamlade summan med drygt 260 000 kronor, och stiftsborna gav tredje mest i hela landet. Totalt i landet samlades 33,6 miljoner kronor in, en ökning med 600 000 kronor jämfört med 2014. Fasteinsamlingen pågick från 15 februari till 29 mars i år.

- Jag är glad över människors vilja att ge, och glad över att de insamlade medlen kommer att komma till nytta, säger Linköpings stifts biskop Martin Modéus i en kommentar.