18 150 utan arbete

Arbetslösheten i Östergötland fortsätter att sjunka, vilket är särskilt tydligt bland ungdomar. I Östergötland har ungdomsarbetslösheten minskat mer än i riket som helhet.
Antalet inskrivna arbetslösa var i september 18 150 personer i Östergötland. Det är 660 färre jämfört med september 2015. Arbetslösheten i länet är nu 8,6 procent. I riket som helhet är den 7,5 procent. Av de arbetslösa är 8 060 kvinnor, 10 090 män och 3 235 ungdomar. Antalet arbetslösa är lägre i samtliga dessa grupper förutom utrikesfödda där antalet arbetslösa är fler än i september förra året.