100 nyanlända får jobb eller praktik på Sweco

Sweco kommer under de närmaste tre åren att erbjuda jobb eller praktik till minst 100 nyanlända. Därmed ingår Sweco i 100-klubben, en del av den nationella samlingen Sverige tillsammans som ska skapa bättre förutsättningar för nyanländas etablering i Sverige.
Rekryteringsbehovet i Sweco är stort och målsättningen är att anställa 1 000 nya medarbetare i Sverige bara i år, främst ingenjörer och arkitekter. I samarbete med Arbetsförmedlingen kommer Sweco att erbjuda praktik eller jobb till minst 100 nyanlända under de kommande tre åren.