• Nu byter man till LED-lampor i Linköping. Foto: Tommy Pettersson

1 300 ljusstolpar får LED-lampor

Nu kommer Lejonfastigheter att sätta igång ett stort byte gamla lampor i 1 300 ljusstolpar till nya LED-lampor vilket kommer att bidra till Linköpings mål om att vara koldioxidneutral år 2025.

Redan förra året bytte Lejonfastigheter till LED-lampor i över 500 ljusstolpar som står i Utsikts nät. Nu tas nästa steg då man byter till LED även i ljusstolparna i sitt eget nät. Förutom 1 276 ljusstolpar handlar det om 230 fasadmonterade ljuskällor som nu ska bytas ut.

Lagom till decembermörkret

Genom att byta ut 1 300 lampor till LED i stolpbelysningen, räknar Lejonfastigheter med en energiförbrukning som är fyra gånger mindre än idag. Det innebär också lägre kostnader för drift och underhåll eftersom LED-lamporna har längre livslängd och inte behöver bytas ut lika ofta.

– Vi räknar med att vara klara i december. I samband med detta inventerar vi samtliga fasadarmaturer inför framtida modernisering och utbyte till LED-belysning även där, säger Christian Modin, underhållschef på Lejonfastigheter.

Brinner 80 000 timmar

Största fördelen med bytet är den stora energibesparingen som görs. En annan fördel är den långa livslängden. En traditionell ljuskälla brinner i genomsnitt 18 000 timmar medan en LED-lampa brinner i 80 000 timmar. Vanliga lampor kräver dessutom ett mer omfattande underhållsarbete jämfört med LED vilket innebär stora kostnader. Dessutom kan man justera ljuset i LED-lamporna över dygnet och därmed minska energianvändningen ytterligare nattetid men med samma ljuseffekt.

– Detta är en stor investering för oss som kommer att löna sig i längden och är en viktig del i vårt långsiktiga hållbarhetsarbete. Det ger en minskad miljöbelastning, minskad koldioxidbelastning och är ett av våra sätt att bidra till kommunens mål om att vara koldioxidneutral år 2025, säger Maria Widfeldt, hållbarhetschef på Lejonfastigheter.