1 000 år i fängelse

Nyligen  redovisade 12 olika myndigheter resultatet av det gemensamma arbetet mot grov organiserad brottslighet. Inom ramen för samarbetet har exempelvis fler dömts till fängelse jämfört med året innan och stora skadestånd till Försäkringskassan har dömts ut. Resultatet från satsningen visar att cirka 300 personer dömts till fängelse i tingsrätten, i sammanlagt 1 000 år sedan 2009, inom ramen för det arbete som bedrivits enligt gemensamt tagna beslut mellan myndigheterna. Till detta kommer det arbete som skett vid de gemensamma underrättelsecentren. Utdömda skadestånd inom satsningen har under 2014 uppgått till över 43 miljoner kronor. Återkravsbeloppen som ska betalas tillbaka till Försäkringskassan har ökat från drygt 3 miljoner år 2013 till 11 miljoner kronor 2014. Nytt för i år är att även Arbetsförmedlingen deltar i arbetet.