”Ingen Gnosjöanda i Östergötland”

Ska Östergötland kunna växa vad gäller företagande krävs ett gott företagsklimat och att politiker har styrka nog att förmedla till tjänstemännen att företagande är viktigt. Det säger svenskt Näringsliv i Östergötland apropå att företagsamheten i länet sjunker.

Ska man starta ett företag undersöker man först hur företagsklimatet i just det län man tänkt starta är. Det menar Sofie Elmström, regionchef för Svenskt Näringsliv.

-Klarar inte politikerna att få tjänstemännen att förstå att bemötandet av företagarna är viktigt, tröttnar företagarna, menar hon.

Men att företagsamheten sjunkit beror fortfarande till största delen på världsekonomin och krisen i södra Europa.

-Man har hållit inne med investeringar i Östergötland och varslat på en del företag, säger Sofie Elmström.

Ökning bland kvinnor

Den sammanlagda företagsamheten i Östergötland minskade jämfört med året innan. Men bland kvinnorna ser man en liten ökning. Den kvinnliga företagsamheten i länet växte med 1,2 procent under 2012 jämfört med 2011.

-Det har skett förändringar som påverkar branscher som många kvinnor är i. Exempelvis har rut-avdraget underlättat för städbranschen vilket kan ha bidragit till ökningen av företagsamheten bland kvinnor, säger Sofie Elmström.

Men trots en ökning ligger de östgötska kvinnorna under riksgenomsnittet på 1,4 procent.

-Att man inte lägger ut vård och omsorg på entreprenad utan till och med tar tillbaka utlagd verksamhet håller tillbaka den kvinnliga företagsamheten i länet, säger Sofie Elmström.

Unga mer företagsamma

Även antalet unga ökar något vad gäller företagsamhet.

-Det beror delvis på att man jobbat med entreprenörskap i skolorna. Men, här gäller det att inte ”skolifiera” ämnet så att det leder till sämre resultat, säger Sofie Elmsäter.

Hon efterfrågar också ett starkare samarbete mellan näringsliv och utbildning för att ungas företagsamhet ska fortsätta att öka.

Therese Ekstrand