• Erika Sandström ville se fler kvinnor inom IT. Foto: Privat

#addher vill stärka tjejer inom IT

Det kvinnliga IT-nätverket #addher har nu funnits 5 år. Ett nätverk som vill stärka de kvinnor som arbetar inom IT-branschen och visa på att även kvinnor kan IT.

IT-branschen är, som så många andra branscher, dominerade av män, killar och gubbar i alla åldrar. Självklart finns det kvinnor som jobbar med IT på olika poster och lika självklart är att de har både kompetens och kunnande. Pratar man sedan om kvinnliga chefer så är antalet nästan försvinnande liten. Erika Sandström arbetar med IT på Sogeti och det var även där nätverket träffades när man firade att man nu funnits i hela fem år.

Vad är #addher?

– Det är ett nätverk för kvinnor som arbetar inom IT-branschen med syfte att synliggöra varandra. Kvinnor är fortfarande minoritet inom branschen och det är viktigt att visa upp att det finns kvinnor med kompetens. Idag är det bara en av fem personer i branschen som är kvinnor och det ska vi ändra på, berättar Erika Sandgren och fortsätter med att säga att IT-branschen har inte ens som mål att ha 50 procent kvinnor i sina företag och detta på grund av att det inte finns kvinnor i den utsträckningen att anställa. I grund och botten rör det sig om en brist som uppstått på grund av att kvinnor sällan väljer en IT-utbildning. På Erikas arbetsplats är det 30 procent kvinnor som jobbar men målet är satt till 40 procent. Men att kvotera in kvinnor, både till olika arbeten, poster och styrelseuppdrag är Erika Sandström försiktig negativ till. Hon tror mer på att den som är mest lämpad för ett arbete ska också ha det.

Vad är då tanken med ert nätverk?

– Vi strävar efter att inspirera och engagera. Vi ska bidra med värdefull kompetens och nätverksmöjligheter. #addher är ett brett nätverk och i nätverket finns kvinnor som arbetar inom alla roller i branschen, fortsätter Erika Sandström, som lägger till att man nu funnits i fem år och att det är drygt 300 medlemmar. Träffas gör man en gång per halvår. Under deras senaste träff deltog ett 70-tal kvinnor och man inte bara firade att man nu funnits i fem hela år utan man passade även på att lära sig mer om virtual reality.